1,831 Toplam Yorum Sayısı
305 Toplam Konu Sayısı
873 Toplam Üye Sayısı
6.63 Günlük Ortalama Yorum
1.1 Günlük Ortalama Konu
3.16 Günlük Ortalama Kayıtlar
2.1 Üye Başına Ortalama Yorum
0.35 Üye Başına Ortalama Konu
5 Konu Başına Yorum
65.06% Yorum Yazanların Ortalama