1,107 Toplam Yorum Sayısı
178 Toplam Konu Sayısı
522 Toplam Üye Sayısı
6.33 Günlük Ortalama Yorum
1.02 Günlük Ortalama Konu
2.99 Günlük Ortalama Kayıtlar
2.12 Üye Başına Ortalama Yorum
0.34 Üye Başına Ortalama Konu
5.22 Konu Başına Yorum
68.39% Yorum Yazanların Ortalama